Омега БАККОМ
ФОРУКОМ И КОМПАНИЯ ООД 
ФОРУКОМ И КОМПАНИЯ ООД   

Контакти:
Хасково 6300, ул. "Добруджа" № 10, вх.Б, ет.2, офис 23
тел. (038) 660800

 
КАПМАН АД 
КАПМАН АД   

Контакти:
София  1301, ул. "Три уши"  № 8, ет. 6
тел.: (02) 40 30 200;; (02) 40 30 219
http://capman.bg

 
АЙКАРТ КРЕДИТ ЕАД 
АЙКАРТ КРЕДИТ ЕАД   

Контакти:
София 1407, бул."Джеймс Баучер" 76А, ет.8
тел.(02) 806 59 00
http://www.icard.bg

 
КАРОЛ АД 
КАРОЛ АД   

Контакти:
София  1164 ул. "Златовръх" № 1
тел.: (02) 400 82 00; (02) 400 82 51
http://www.karoll.bg

 
"ФИНАНСОВА КЪЩА ЛОГОС-ТМ" АД 
"ФИНАНСОВА КЪЩА ЛОГОС-ТМ" АД   

Контакти:
София 1463, бул."Витоша" № 94, ет.2
тел.(02) 85 272 12
http://www.fbclogos.net

 

 
КЕПИТЪЛ ИНВЕСТ ЕАД 
КЕПИТЪЛ ИНВЕСТ ЕАД   

Контакти:
София  1000 ул. "Стефан Караджа" № 2
тел.: (02) 81 86 00
http://www.investcapital.eu

 
КЕПИТЪЛ МАРКЕТС АД 
КЕПИТЪЛ МАРКЕТС АД   

Контакти:
София  1000, ул."Христо Белчев" № 8, ет. 2 
тел.: (02) 933 00 30; (02)  933 00 50
http://www.cm-bg.com

 
"ВЕГА-1" ООД 
"ВЕГА-1" ООД   

Контакти:
Шумен 9700, ул."Атанас Вълчев" № 9, ет.2, ап.3 
тел.0889 71 93 43

 
КОАКТОРИИ ФИНАНС АД 
КОАКТОРИИ ФИНАНС АД   

Контакти:
Пловдив  4000, ул." Козлодуй" № 1, офис 5    
тел.: (032) 39 54 20; 0894 011 707 
http://www.coactoriifinance.com

 
"ИЗИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД 
"ИЗИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД   

Контакти:
София 1324, бул."Джевахарлал Неру" №28, АТЦ "Силвър Център", ет.2, офиси 40-46
тел.(02) 927 73 51
http://www.easycredit.bg 

 

 
МАТАДОР ПРАЙМ ООД 
МАТАДОР ПРАЙМ ООД   

Контакти:
София 1164, бул. "Свети Наум" № 30, ет. 1
тел.: (02) 49 49 342 
http://www.matadorprime.eu

 
"ФИНАНС АСПЕКТ" ООД 
"ФИНАНС АСПЕКТ" ООД   

Контакти:
Шумен 9700, ул."Алеко Константинов" № 6
тел.(054) 833 350

 
ПЪРВА ФИНАНСОВА БРОКЕРСКА КЪЩА ООД 
ПЪРВА ФИНАНСОВА БРОКЕРСКА КЪЩА ООД   

Контакти:
София 1408, ул. "Енос" № 2, ет. 4 и 5
тел.: (02) 460 64 00; (02) 460 64 01
http://www.ffbh.bg

 

 
"ФИНАНС ГРУП 1" ООД 
"ФИНАНС ГРУП 1" ООД   

Контакти:
Стара Загора 6000, бул. "Руски" 6
тел. 0899 91 06 22

 
РЕАЛ ФИНАНС АД 
РЕАЛ ФИНАНС АД   

Контакти:
Варна 9000, ул. "Ал. Пушкин" № 24, ет. 2
тел.: (052) 60 38 30; (052) 60 38 28
http://www.real-finance.net

 

 
"КРЕДИБЪЛ" АД 
"КРЕДИБЪЛ" АД   

Контакти:
София 1000, ул. "Будапеща"№13, ет.1
тел. (02) 944 64 60
http://credible.bg   

 
СОФИЯ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ АД 
СОФИЯ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ АД   

Контакти:
София 1000, уул. „Г.С.Раковски“ 140, ет. 4
тел.: (02) /988 63 40
http://www.sis.bg

 
"ВЗАИМОСПОМАГАТЕЛНА КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ НА ЧАСТНИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ - АГРОИМПУЛС" 
"ВЗАИМОСПОМАГАТЕЛНА КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ НА ЧАСТНИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ - АГРОИМПУЛС"   

Контакти:
Сливен 8800, ул."Мишо Тодоров" № 7
тел. (044) 662435; 0888851219

 
ФАВОРИТ АД 
ФАВОРИТ АД   

Контакти:
София 1606, ул. "Лъчезар Станчев" № 3, Литекс тауър, ет. 10
тел.: (02) 981 34 69; (02) 981 34 68
http://www.ipfavorit.com

 
"ВЗАИМОСПОМАГАТЕЛНА КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ НА ЧАСТНИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ САМОКОВ - 96" 
"ВЗАИМОСПОМАГАТЕЛНА КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ НА ЧАСТНИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ САМОКОВ - 96"   

Контакти:
Самоков 2000, ул."Македония" № 35А
тел. (0722)  66721

 
Find more about Weather in Plovdiv, BU
Click for weather forecast

Обменни курсове на БНБ

 • usd 1 USD = 1.78208 BGN
   
 • gbp 1 GBP = 2.20058 BGN
   
 • chf 1 CHF = 1.84512 BGN
   
bg-wiki
www.atlasnet.bg
Etik Finansce
Етични финанси
www.anonsi.bg