Омега БАККОМ
ФАЙНЕКС ЕООД 
ФАЙНЕКС ЕООД   

Контакти:
София 1000, бул. "Александър Стамболийски" № 235, бл. 235, вх. 1, ет. 1, ап. 1
тел.: тел.: (02)  964 17 25
http://finex.bg

 
"ВЗАИМОСПОМАГАТЕЛНА КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ НА ЧАСТНИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ - СТОПАНИН 1" 
"ВЗАИМОСПОМАГАТЕЛНА КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ НА ЧАСТНИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ - СТОПАНИН 1"   

Контакти:
Хасково 6300, бул."България" № 142, вх.А, ет.2, ап.3,
тел.(038) 661747; 0878445509

 
ФАКТОРИ АД 
ФАКТОРИ АД   

Контакти:
София 1784, ул. "Михаил Тенев" № 12, Бизнес център Евротур
тел.: (02) 400 1500; (02) 400 1501
http://factory-bg.com

 
"ВЗАИМОСПОМАГАТЕЛНА ЗЕМЕДЕЛСКА КРЕДИТНА АСОЦИАЦИЯ НА ЧАСТНИТЕ СТОПАНИ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО" 
"ВЗАИМОСПОМАГАТЕЛНА ЗЕМЕДЕЛСКА КРЕДИТНА АСОЦИАЦИЯ НА ЧАСТНИТЕ СТОПАНИ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО"   

Контакти:
Генерал Тошево 9500, област Добрич, ул."Ал. Димитров" № 1
тел. (05731) 5066; 0888945843

 
ФК ЕВЪР АД 
ФК ЕВЪР АД   

Контакти:
София 1756, ул. "Лъчезар Станчев" № 3, Литекс тауър, ет. 13
тел.: (02) 448 48 61; (02) 971 57 20
http://www.ever.bg

 
"ВЗАИМОСПОМАГАТЕЛНА КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ НА ЧАСТНИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ НАДЕЖДА - 96" 
"ВЗАИМОСПОМАГАТЕЛНА КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ НА ЧАСТНИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ НАДЕЖДА - 96"   

Контакти:
Плиска 9920, област Шумен, ул."Георги Ванков" № 2
тел. 0897801539

 
ФОУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС АД 
ФОУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС АД   

Контакти:
София 1407, бул. Черни връх № 51 Б
тел.: (02) 818 81 41; (02) 819 91 42
http://focalpoint.bg

 
ТРЕЙДИНГ 212 ЕООД 
ТРЕЙДИНГ 212 ЕООД   

Контакти:
София - 1797 ул. Лъчезар Станчев № 3, Литекс тауър, ет, 10,
тел.: 02/448 48 51
www.trader.bg

 
ЮГ МАРКЕТ АД 
ЮГ МАРКЕТ АД   

Контакти:
Пловдив 4000, бул. "Васил Априлов" № 92
тел.: (032) 62 54 02; 0875 117488
http://ugmarket.com

 
АДАМАНТ КЕПИТЪЛ ПАРТНЪРС АД 
АДАМАНТ КЕПИТЪЛ ПАРТНЪРС АД   

Контакти:
София - 1421, бул. "Джеймс Баучър" № 76 А,
тел. (02) 422 59 92
www.acp.bg

 
ЮРОПИЪН БРОКЕРИДЖ ХАУС ООД 
ЮРОПИЪН БРОКЕРИДЖ ХАУС ООД   

Контакти:
София 1303, р-н "Възраждане", ул. "Осогово", № 30, ет. 4, ап. офис 501
тел.: (02) 829 43 44
http://somonibg.com

 
"ВЗАИМОСПОМАГАТЕЛНА КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ НА ЧАСТНИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ - ЗЕМЕДЕЛЕЦ" 
"ВЗАИМОСПОМАГАТЕЛНА КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ НА ЧАСТНИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ - ЗЕМЕДЕЛЕЦ"   

Контакти:
Стара Загора 6000, бул."Руски" № 38, вх.А, ет.2, ап.30
тел. (042)  600811

 
ЪП ТРЕНД ООД 
ЪП ТРЕНД ООД   

Контакти:
София 1407, бул. „Никола Й. Вапцаров“ № 6
тел.: (02) 815 56 60; (02) 815 56 65;
http://uptrend.bg

 

 
"ВЗАИМОСПОМАГАТЕЛНА ЗЕМЕДЕЛСКА КРЕДИТНА АСОЦИАЦИЯ НА ЧАСТНИТЕ СТОПАНИ ДОВЕРИЕ" 
"ВЗАИМОСПОМАГАТЕЛНА ЗЕМЕДЕЛСКА КРЕДИТНА АСОЦИАЦИЯ НА ЧАСТНИТЕ СТОПАНИ ДОВЕРИЕ"   

Контакти:
Добрич 9300, ул."Даме Груев" № 8
тел. (058) 602993; 0887617415

 
ПАЙЪНИЪР АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД - КЛОН БЪЛГАРИЯ 
ПАЙЪНИЪР АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД - КЛОН БЪЛГАРИЯ   

Контакти:
София 1000, ул."Алабин" № 58
тел.: (02) 418 79 21
 

 
"ВЗАИМОСПОМАГАТЕЛНА ЗЕМЕДЕЛСКА КРЕДИТНА АСОЦИАЦИЯ НА ЧАСТНИТЕ СТОПАНИ ПЕРЕЛИК" 
"ВЗАИМОСПОМАГАТЕЛНА ЗЕМЕДЕЛСКА КРЕДИТНА АСОЦИАЦИЯ НА ЧАСТНИТЕ СТОПАНИ ПЕРЕЛИК"   

Контакти:
Смолян 4700, бул."България" № 69, ет.2
тел. (0301) 63493

 
СЕЙФКАП ИНВЕСТМЪНТС ЛИМИТИД - КЛОН БЪЛГАРИЯ" КЧТ 
СЕЙФКАП ИНВЕСТМЪНТС ЛИМИТИД - КЛОН БЪЛГАРИЯ" КЧТ   

Контакти:
София 1784,  ул. „Михаил Тенев” № 6, ет. 3
Yaniv.S@markets.com
Marios.Hadjiyiannakis@markets.com 

 
"ВЗАИМОСПОМАГАТЕЛНА ЗЕМЕДЕЛСКА КРЕДИТНА АСОЦИАЦИЯ НА ЧАСТНИТЕ СТОПАНИ СЪГЛАСИЕ-96" 
"ВЗАИМОСПОМАГАТЕЛНА ЗЕМЕДЕЛСКА КРЕДИТНА АСОЦИАЦИЯ НА ЧАСТНИТЕ СТОПАНИ СЪГЛАСИЕ-96"   

Контакти:
Велико Търново 5057, ул.Възрожденска" № 2А
ттел. (062) 624421; 0886444812

 
ИД "ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД АД	 
ИД "ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД АД    

Контакти: 
София 1164, бул. "Христо Смирненски4 № 52А, ет.2, ап.5
тел: 02) 950 06 55; 02) 950 06 56
http://www.indf-bg.com

 
"ВЗАИМОСПОМАГАТЕЛНА ЗЕМЕДЕЛСКА КРЕДИТНА АСОЦИАЦИЯ НА ЧАСТНИТЕ СТОПАНИ МОМИНА ВОДА" 
"ВЗАИМОСПОМАГАТЕЛНА ЗЕМЕДЕЛСКА КРЕДИТНА АСОЦИАЦИЯ НА ЧАСТНИТЕ СТОПАНИ МОМИНА ВОДА"   

Контакти:
с. Момчиловци 4750, ул."Елица" № 5, обл. Смолян
тел. (03023) 2322

 
Find more about Weather in Plovdiv, BU
Click for weather forecast

Обменни курсове на БНБ

  • usd 1 USD = 1.77948 BGN
     
  • gbp 1 GBP = 2.18297 BGN
     
  • chf 1 CHF = 1.83216 BGN
     
bg-wiki
www.atlasnet.bg
Etik Finansce
Етични финанси
www.anonsi.bg