Омега БАККОМ
"ОББ - МетЛайф Животозастрахователно Дружество" АД 
"ОББ - МетЛайф Животозастрахователно Дружество" АД   

Контакти: 
София 1404, ул. „България” № 51Б
тел: (02) 818 62 00; 0700 13 333
http://www.ubb-metlife.bg

 
„Животозастрахователна компания „Съгласие”” ЕАД 
„Животозастрахователна компания „Съгласие”” ЕАД   

Контакти: 
София 1309, бул. „Тодор Александров” № 141
тел: (02) 933 79 11; факс:(02) 933 79 19
http://www.saglasielife.bg

 
"ВЗАИМОСПОМАГАТЕЛНА ЗЕМЕДЕЛСКА КРЕДИТНА АСОЦИАЦИЯ НА ЧАСТНИТЕ СТОПАНИ - ВИТ ДМ" 
"ВЗАИМОСПОМАГАТЕЛНА ЗЕМЕДЕЛСКА КРЕДИТНА АСОЦИАЦИЯ НА ЧАСТНИТЕ СТОПАНИ - ВИТ ДМ"   

Контакти:
гр.Долна Митрополия 5855, област Плевен, ул. "Кирил и Методий" № 70
тел. (06552) 2486

 
„Застрахователно дружество Евроинс Живот” ЕАД 
„Застрахователно дружество Евроинс Живот” ЕАД   

Контакти: 
София 1592, бул. „Христофор Колумб” № 43
тел: 0700 89 039; факс:(02) 965 15 62
http://euroinslife.bg

 
"ВЗАИМОСПОМАГАТЕЛНА ЗЕМЕДЕЛСКА КРЕДИТНА АСОЦИАЦИЯ НА ЧАСТНИ СТОПАНИ - ТРАКИЯ 96" 
"ВЗАИМОСПОМАГАТЕЛНА ЗЕМЕДЕЛСКА КРЕДИТНА АСОЦИАЦИЯ НА ЧАСТНИ СТОПАНИ - ТРАКИЯ 96"   

Контакти:
с.Ръжево Конаре 4170, община Калояново, област Пловдив
тел. (03125) 2305; 0886868627

 
„Застрахователно еднолично акционерно дружество „ЦКБ Живот” ЕАД 
„Застрахователно еднолично акционерно дружество „ЦКБ Живот” ЕАД   

Контакти: 
София 1000, ул. „Стефан Караджа” № 2
тел: (02) 815 48 00; факс:(02) 815 48 33
http://ccb-life.bg

 
"ВЗАИМОСПОМАГАТЕЛНА КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ НА ЧАСТНИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ - КАТУНИЦА" 
"ВЗАИМОСПОМАГАТЕЛНА КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ НА ЧАСТНИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ - КАТУНИЦА"   

Контакти:
с. Катуница 4120, община Садово, област Пловдив, ул. "Господин Николов", № 9, ет.2
тел. (03117) 2360

 
„Застрахователно акционерно дружество Сожелайф България” АД 
„Застрахователно акционерно дружество Сожелайф България” АД   

Контакти: 
София 1303, ул. „Осогово” № 38-40, сграда "Кристал", ет. 4
тел: (02) 981 28 33; 0700 15 889
http://www.sogelife.bg

 

 

 
"ВЗАИМОСПОМАГАТЕЛНА ЗЕМЕДЕЛСКА КРЕДИТНА АСОЦИАЦИЯ НА ЧАСТНИ СТОПАНИ "ТРАКИЯ" 
"ВЗАИМОСПОМАГАТЕЛНА ЗЕМЕДЕЛСКА КРЕДИТНА АСОЦИАЦИЯ НА ЧАСТНИ СТОПАНИ "ТРАКИЯ"   

Контакти:
гр. Хасково 6300, област Хасково, кв. Орфей, бл.4, вх.А, ет.3, ап.21
тел. 0878923170; 0888780697

 
Кооперация „Синдикална взаимозастрахователна кооперация – СИВЗК” 
Кооперация „Синдикална взаимозастрахователна кооперация – СИВЗК”   

Контакти: 
София 1000, пл. „Македония” № 1, ет. 13
тел: (02) 401 04 07; (02) 917 04 07
http://www.sivzk.com

 

 
"ЕВРОЛИЗИНГ-МО" ЕООД 
"ЕВРОЛИЗИНГ-МО" ЕООД   

Контакти:
София 1618,  ж.к."Овча купел", бл.414, вх"В", ет.7, ап.16
тел. (02) 971 20 87
www.evroleasing.com

 

 
Кооперация „Взаимозастрахователна кооперация „Добруджа - М – Живот” “ 
Кооперация „Взаимозастрахователна кооперация „Добруджа - М – Живот” “   

Контакти: 
Добрич, 9300, ул. „Независимост” № 4-А
тел: (058) 60 54 01; (058) 60 54 07
e-maill: dmlins@netplusdb.bg

 

 
"ЕН ЕН ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО - КЛОН СОФИЯ" КЧТ 
"ЕН ЕН ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО - КЛОН СОФИЯ" КЧТ   

Контакти:
София 1404, бул. „България” № 49 Б, ет. 10
тел.: (02) 960 84 44; 0800 11 464
http://www.nnbulgaria.com

 
„КАРДИФ - Животозастраховане -клон България” КЧТ 
„КАРДИФ - Животозастраховане -клон България” КЧТ   

Контакти:
София 1000,  ул. „Христо Белчев” № 29, вх. А, ет. 1-3
тел.: (02) 491 59 70;  (02) 810 69 70 
http://www.bnpparibascardif.bg

 
"ВИП КРЕДИТ" ЕООД 
"ВИП КРЕДИТ" ЕООД   

Контакти:
Шумен 9700, бул."Славянски" № 20, ет.4, ап.17
тел. 0899 89 75 04

 
„МетЛайф Юръп Лимитид – клон България” КЧТ 
„МетЛайф Юръп Лимитид – клон България” КЧТ   

Контакти: 
София 1404 , бул. “България” № 51, сграда Б, ет. 6
тел. (02) 81 86 200; факс (02) 81 86 201
http://www.metlife.bg

 
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД	 
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД    

Контакти: 
София 1612, бул." Цар Борис III " №19Б
тел. (02) 933 48 00; (02) 933 48 88
http://www.allianz.bg

 

 
"ХЪРСЕВ КО" КДА 
"ХЪРСЕВ КО" КДА   

Контакти:
София 1000, бул. "Васил Левски" № 109
тел. (+3592) 980 50 03

 
"ЕН ЕН ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО" ЕАД 
"ЕН ЕН ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО" ЕАД   

Контакти: 
гр. София 1404, бул."България" №  49Б, вх. А, ет. 10
тел. 0800 11 464; тел./факс: (02) 960 84 84
http://www.nnbulgaria.com

 
Find more about Weather in Plovdiv, BU
Click for weather forecast

Обменни курсове на БНБ

 • usd 1 USD = 1.77948 BGN
   
 • gbp 1 GBP = 2.18297 BGN
   
 • chf 1 CHF = 1.83216 BGN
   
Етични финанси
www.anonsi.bg
bg-wiki
Etik Finansce
www.atlasnet.bg